Conducerea Bisericii Betania:

Comitetul de conducere al Bisericii Penticostale "Betania":

 • Bojor Vasile - pastor coordonator
 • Sătmărean Pavel - pastor asistent
 • Rusu Pavel - prezbiter şi secretar
 • Sătmărean Paul- prezbiter şi cenzor
 • Nechifor Caleb - prezbiter şi responsabil financiar
 • Ciortea Daniel- prezbiter
 • Oniga Daniel- prezbiter
 • Resteu Ioan- cenzor
 • Dunca Andrei- membru
 • Crişan David- prezbiter
 • Creţa Ioan - membru

În colaborare cu slujitorii aflaţi în comitet, slujesc ca prezbiteri fraţii: Deac Lucian, Sărmăşan Ghiţă şi Nechifor Gavril, iar ca diacon fratele Liteanu Ovidiu.

Scurt Istoric

    Biserica Penticostală "Betania" din Cluj-Napoca a luat fiinţă prin voia lui Dumnezeu, ca urmare a viziunii pe care El a dat-o pastorului Nelu Vereş în anul 2001, pastor care în data de 25 iulie 2009, a plecat spre patria cerească, despre care ne vorbea adesea in predicile sale. Fratele Nelu Vereş, îndemnat de Duhul Lui Dumnezeu a avut dorinţa arzătoare de a deschide o nouă biserică în "inima Clujului" , aşa că în anul 2002 s-a început construcţia noului locaş de închinare de pe strada Scorţarilor nr. 12A. Lucrarea de construcţie nu s-a dovedit deloc uşoară, însă dragostea fraţilor şi a surorilor de a participa la împlinirea planului lui Dumnezeu, atât prin post şi rugaciune, cât şi prin munca fizică depusă, a dus ca după numai 1 an de zile, în data de 26 septembrie 2003 să aibă loc deschiderea noului locaş de închinare, atunci sub numele "Muntele Măslinilor". Împreună cu pastorul Nelu Vereş, fratele Iacob Şumandea - pastor, fratele Pavel Sătmărean - prezbiter şi fratele Ghiţă Sărmăşan - diacon au venit din Biserica Penticostală de pe strada Septimiu Albini aproximativ 200 de fraţi şi surori. Slujbele divine au început la parterul acestei mari şi impunătoare clădiri de vineri, iar slujba oficială de inaugurare, la care a fost invitat fratele păstor Aurel Moldovan (preşedinţele Comunităţii Regionale Cluj) a avut loc duminică, 28 septembrie 2003. Încă de la început Dumnezeu şi-a arătat dragostea şi puterea prin faptul că a pus în inima fraţilor dorinţa de a înfiinţa cor şi fanfară. Prin urmare sora Cornelica Meşter s-a dedicat lucrării corului, iar fratele Valer Suciu în colaborare cu Simi Botean lucrării fanfarei. Lucrarea Lui Dumnezeu a cunoscut o perioadă de creştere spirituală. La rugăciunile făcute cu credinţă şi lacrimi ale bisericii, Domnul a vindecat şi a eliberat suflete, a botezat cu Duhul Sfînt în urma unor seri de stăruinţă, numeroşi tineri şi nu numai. În anul 2005, Domnul a trimis un slujitor al Lui, pastorul Vasile Bojor, care împreună cu fratele Pavel Sătmărean şi comitetul din acea vreme să fie împreună lucrători în via Domnului. Tot în acea perioadă au fost consacraţi în slujba de diacon fraţii: Pavel Rusu, Daniel Ciortea şi David Crişan; în slujba de prezbiter fratele Ghiţă Sărmăşan şi în slujba de pastor fratele Pavel Sătmărean. La sfârşitul anului 2008, clădirea de pe strada Scorţarilor a fost vândută, astfel că din 25 ianuarie 2009, slujbele divine au avut loc într-o sală inchiriată de pe strada Henri Barbusse, în apropierea noului locaş de închinare, încă nefinalizat. La sfîrşitul lunii august 2009 s-a început lucrarea de construcţie a noului locaş de închinare de pe strada Henri Barbusse nr. 63-69, iar în data de 28 noiembrie 2010 această minunată lucrare s-a finalizat cu slujba divină de inaugurare a noului locaş.

Domnul să vă binecuvânteze!

Mărturisirea de credinţă a Bisericii Penticostale Betania poate fi găsită aici.

Copyright © 2015 Biserica Penticostală Betania Cluj-Napoca. Site realizat de către Ady Balea